Curaçao väljer att skjuta upp reformeringen av sin reglering gällande spel online

Mikael Olsson
2023-02-08
Curaçao väljer att skjuta upp reformeringen av sin reglering gällande spel online

Den karibiska pärlan i form av Curaçao, som geografiskt återfinns i utkanterna av Venezuela har efter påtryckningar valt att omarbeta sin existerande spellicens. Licensen i fråga har under åren både berömts men även kritiserats för bristande insyn.

I och med ovanstående har licensen sällan uppnått samma status som exempelvis MGA- eller EMTA-licensen, vilka många spelare klassificerar som några av de mest auktoritära på marknaden.

Förändringar av den rådande licensen är dock ej ett påfund av Curaçao-regeringen. Istället är det nederländska regeringen i samarbete med Curacao eGaming Licensing Authority som tagit beslutet om att omarbeta licensen i grunden.

En fördelaktig skatteregim 

Curaçao, som återspeglas i form av ett autonomt styre men som redan nämnts tidigare tillhör Konungariket Nederländerna har under åren kommit att profilera sig som en auktoritet när det kommer till utländska spelbolag.

Öriket erbjuder en ganska fördelaktig skatteregim när det kommer till spel om pengar, något många upplever har ej riktigt hängt med i den moderna utvecklingen, något som man även kritiserats för under åren.

Den främsta kritiken har föga förvånande kommit från nederländerna, där man menar på att Curaçao valt att anamma en relativt slapphänt övervakning gällande de spelbolag vilka lyder under licensen, något som man menar måste förändras!

Spellicensen omarbetas till en nyare variant

Även om den nederländska regeringen vid flera tillfällen tidigare först att förmå Curaçao-regeringen att omarbeta den existerande licensen, kunde man aldrig komma fram till en överenskommelse.

Dock så skulle det hela förändrats markant i samband med att Covid-19 började sprida sig på allvar. När pandemin var som värst upplevde Curaçao den största finansiella krisen i modern tid.

För att klara sig igenom krisen valde man att nå ut till den nederländska regeringen om ekonomiskt bistånd. Det hela visade sig vara den trumfkort som Nederländerna väntat på, där man beviljade det hela med löfte om att Curaçao skulle omarbeta den nuvarande licensen.

Man trycker framförallt på att införa en striktare kontroll när det kommer till en ansvarsfull retorik, kombinerat med en betydligt högre insyn när det kommer till de transaktioner vilka överförs till och från spelsidorna.

Den nederländska regeringen har lyst med sin frånvaro, något som i sin tur innebär att man ej haft en adekvat insyn i vad spelbolag egentligen har för sig i och med den tafatta insynen i deras verksamheter.

Vad kan man förvänta sig från det hela?

Det faktum att Curaçao-licensen kommer att omarbetas i sin helhet är redan tidigare bestämt. Dock har man valt att flytta fram sin deadline om att färdigställa det hela senare under 2023.

I samband med att det hela realiseras kommer den omarbetade licensen att bidra till en schysstare och transparent spelupplevelse. Här kommer både spelare och bakomliggande aktörerna kommer skyddas adekvat från ljusskygga verksamheter.

Ska man vara helt ärligt har Curaçao-licensen sällan förknippats med rigorösa kontroller, utan ansetts vara ett nödvändigt ont under tiden som spelbolaget väntat på att andra licenser man sökt skulle prövas.

Dela denna artikel
Mikael Olsson
2023-02-08