Spelinspektionen inför hårdare krav på aktörer inom segmentet för betaltjänster

Mikael Olsson
2023-01-28
Spelinspektionen inför hårdare krav på aktörer inom segmentet för betaltjänster

Som ett led i att strama åt regleringarna ytterligare gällande spel om pengar har Spelinspektionen beslutat sig för att rikta sin fokus  på alla de aktörer vilka erbjuda sin tjänster till spelbolag utan licens.

Framförallt riktar man sig på de spelbolag vilka bedriver sin verksamhet utan den svenska licensen. Mer konkret vill man med stöd av den svenska lagen göra det praktistk taget omöjligt för dessa satt samverka med de utländska casinona.

Det hela ämnar man uppnåt genom att b.la bötfälla och åtala betaltjänster i de fall då man erbjuder svenska spelare möjligheten till att genomföra transaktioner till och från icke-licensierade spelbolag.

Det primära syftet med regleringen är att skydda spelarna, men även att göra det betydlgit mer svårare för icke-licensierade spelsidor att erbjuda sina tjänster till den svenska marknaden.

Begäran om att sluta erbjuda sina tjänster till icke-licensierade spelsidor

Det initiala steget innebär att Spelinspektionen ämnar skicka ut en skriftlig begäran till alla de betaltjänster vilka man identifierat för närvarande erbjuder sina tjänst till spelsidor utan licens.

Man trycker framförallt på vikten av att vederbörande skall per omedelbar verkan sluta förmedla möjligheten till finansiella transaktioner till och från alla de nätcasino vilka ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Beslutet i fråga baseras på en rad riskfaktorer, där b.la potentialen för penningtvätt ökar betydligt i kombination med en osund konkurrens. Samtidigt menar man på att risken för att utsättas för bedrägerier ökar betydligt.

Införandet av den svenska licensen förändrade marknaden för evigt

I samband med införandet av den svenska licensen, något som för övrigt ägde rum den 1 januari 2019, kom att förändra den svenska spelmarkaden för alltid. De regleringar vilka det hela medförde hade som mål att gynna alla de spelbolag vilka innehar en svensk licens.

Samtidigt ämnar man genom att tillämpa en rad lagar och regleringar göra det betydligt svårare för icke-licenserade spelbolag att erbjuda sina tjänster till de spelare vilka återfinns inom riket.

Dock hade man ej räknat med att betaltjänsterna skulle komma att ha den påverkan som dessa visat sig ha. Det hela har medfört ett behov av att omarbeta licensen i grunden, något som man för övrigt ämnar realisera inom en snar framtid.

Anledningar till den omarbetade licensen

Spel om pengar är ett ämne som ofta debatteras inom alla samhällsklasser. Även om de flesta spelare har en självinsikt och kontroll över sitt spelande kan det hela komma att medföra en rad problem för vissa individer.

Dessa härleds till bl.la finansiella, psykiska och sociala element, något som även innebär att förutom den drabbade tenderar även hela ens omgivning att påverkas negativt. Det hela återspeglas men begränsas ej till familjemedlemmar, vänner och bekanta.

Spelinspektion menar på att förbudet gällande möjligheten till att finansiera sitt spelande hos icke-licensierade spelbolag kommer man även att kunna få det hela under kontroll. 

För att realisera det hela implicerar man på att ett förbud gällande transaktioner till och från icke-licensierade spelsidor via de betaltjänster som återinfanns i riket är ett måste!

Man slutar dock inte där utan rättfärdigar sitt beslut genom att trycka på det faktum att man även gör det betydligt svårare att ägna sig åt penningtvätt. Samtidigt menar man på att det blir betydligt svårare att finansiera olika former av kriminella aktiviteter.

Det hela ämnar man kommer uppnås genom att verka avskräckande när det kommer till möjligheten att åtala betaltjänster i de fall då man erbjuder möjligheten till finansiella transaktioner till och från icke-licensierade spelsidor.

Slutsats

Även om den svenska licensen ämnar skydda spelarna inom riket från risken att utveckla spelberoende, drabbas av bedrägerier samt andra potentiella faror vilka härleds till spel online har det hela istället fått en motsatt verkan.

Det hela kan härleds till det faktum att fler och fler spelare väljer att söka sig bortom de casino vilka opererar på den svenska marknaden. Även om man ämnar inledningsvis förbjuda betaltjänster till att göra det möjligt att genomföra transaktioner till och från casino utan licens är nästa steg ganska uppenbar.

Faktum är att man med största sannolikhet kommer även att projicera det hela till de spelsidor vilka lyder under andra licenser. I slutända vill man tvinga de svenska spelarna i en limbo där man endast ska kunna spela via de svenska spelsidorna.

Dela denna artikel
Mikael Olsson
2023-01-28