Cookie Policy

En cookiepolicy är en väsentlig komponent i en webbplats integritetspraxis och spelar en stor roll i hur personuppgifter behandlas i enlighet med regelverk som GDPR. Denna policy förklarar hur och varför cookies används på en webbplats eller mobilapplikation, och hur denna användning påverkar besökarens integritet. En välskriven cookiepolicy bidrar till transparens och hjälper till att bygga förtroende mellan webbplatsägare och deras användare.

cookie policy casinoutansvensklicens.net

I Sverige, precis som i resten av EU, krävs det att webbplatser informerar sina besökare om användningen av cookies och inhämtar deras samtycke. Lagen om elektronisk kommunikation samt Dataskyddsförordningen (GDPR) utgör grunden för dessa krav. Det är inte bara viktigt för lagens efterföljd utan även för att ge besökarna kontroll över sina personuppgifter.

Webbplatsägare måste identifiera alla cookies och spårare som används, beskriva dem i sin cookiepolicy, och uppdatera policyn när nya cookies eller spårningstekniker införs. Denna process innebär att webbplatsägare måste ha kunskap om vilka typer av cookies som finns, och hur de fungerar, för att effektivt kommunicera detta till sina användare.

Vad är Cookies?

Cookies spelar en kritisk roll för att förbättra användarupplevelsen på webbplatser och för att samla in data för webbplatsägare. I den här sektionen förklaras exakt vad cookies är och de olika typerna som finns.

Definition av Cookies

Cookies är små textfiler som lagras i användarens webbläsare när denne besöker en webbplats. Dessa filer innehåller information som hjälper webbplatser att komma ihåg användare och deras preferenser.

Olika Typer av Cookies

Det finns två primära kategorier av cookies: sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies raderas när webbläsaren stängs, medan permanenta cookies lagras i användarens enhet under en definierad tidsperiod.

Essentiella Cookies

Essentiella cookies, även kända som nödvändiga cookies, är avgörande för att en webbplats ska fungera korrekt. De gör det möjligt för användare att navigera och använda grundläggande funktioner som inloggningar och kundkorgar.

Funktionalitets Cookies

Funktionalitetscookies eller preferenscookies sparar information om användarens val och inställningar för att ge en mer personlig surfupplevelse.

Prestanda Cookies

Prestandacookies, ibland kallade prestandaförbättrande cookies, samlar in data om hur besökare använder en webbplats, vilket hjälper webbplatsägaren att förstå och förbättra webbplatsens prestanda.

Analys Cookies

Analyscookies samlar in data om användarinteraktion och är värdefulla för webbplatsägare för att skapa detaljerade statistik och rapporter om webbplatsens prestanda.

Reklam Cookies

Reklamcookies, även kända som targeting- eller advertisingcookies, används för att visa relevanta annonser till användaren. Dessa cookies kan dela information om användarens surfvanor med annonsörer.

Tredjeparts Cookies

Tredjepartscookies placeras av tjänster som inte är kontrollerade av den ursprungliga webbplatsägaren, vilket kan inkludera annonsnätverk eller sociala medieplattformar. Dessa cookies kan användas för att spåra användare över olika webbplatser.

Hur Cookies Fungerar

Cookies spelar en central roll i hur användarupplevelsen på webben formges, genom att möjliggöra personalisering och minnesfunktioner.

Teknologi Bakom Cookies

Cookies är små textfiler som webbplatser lagrar på användarens enhet genom webbläsaren. De innehåller ofta unik identifiering och webbplatsdata för att spåra besök och användarpreferenser. Webbeacons, även känt som pixels, är små kodsnuttar använda för att samla information om användarens beteende och kan samarbeta med cookies för att förbättra funktionaliteten.

Cookies och IP-adresser

IP-adresser används ofta tillsammans med cookies för att spåra användares aktivitet och samla in data om deras surfvanor. Informationen som samlas via IP-adresser kan kopplas till en specifik användare genom att associera IP med den lagrade cookien. Detta används bland annat för att rikta reklam och analysera trafik.

Cookies på Mobila Appar

Även mobila appar använder cookies och liknande tracking technologies för att identifiera enheter och användaraktivitet. Applikationer kan också använda anpassade cookie settings och cookie banners för att informera användare och få deras samtycke, på liknande sätt som webbplatser gör. Sociala medieplattformar som LinkedInTwitter och Facebook använder detta aktivt för att personifiera och optimera användarupplevelsen.

Användarnas Samtycke

Användarnas samtycke är en central aspekt i hanteringen av cookies på webbplatser. Regleringar som GDPR ställer strikta krav på hur samtycke ska inhämtas och behandlas för att säkerställa användarnas integritet.

Samtycke för Cookies

Enligt GDPR måste användarna ge sitt samtycke till användningen av cookies innan dessa lagras på deras enheter. Detta samtycke ska vara frivilligt och ges genom en samtyckesbanner som tydligt förklarar vilken data som samlas in och hur den kommer att användas.

 • Obligatoriska Cookies: Tekniskt nödvändiga cookies som är essentiella för att webbplatsen ska fungera korrekt kräver inte användarnas samtycke.
 • Icke-Obligatoriska Cookies: Cookies som används för analys, annonsering och spårning kräver däremot aktivt samtycke.

Infomed Samtycke

Infomed samtycke innebär att användaren ska ha tillgång till fullständig information innan beslut tas. Användaren ska förstå vad hen samtycker till, vilket inkluderar:

 • Specifik Information: Om vilken typ av cookies som används och syftet med dem.
 • Förhandssamtycke: Samtycke måste ges innan cookies placeras – känd som prior consent.

Hantering av Användarnas Inställningar

För att möjliggöra en god användarupplevelse bör webbplatser tillhandahålla enkel tillgång till cookieinställningar. Användarna bör kunna:

 • Modifiera Samtycke: Justera sina inställningar och när som helst kunna välja att opt-out från icke-nödvändiga cookies.
 • Webbläsarinställningar: Förstå och utnyttja deras webbläsares inställningar för att kontrollera cookieanvändning.

Det är leverantörens ansvar att se till att processen för att hantera och spara användarnas val är i enlighet med lagstiftningen och att de respekterar användarnas integritet genom hela användningstiden.

Cookiepolicy och Privatliv

En cookiepolicy är centralt för att informera användare om hanteringen av cookies och dess inverkan på deras privatliv. Den ska ge insyn i hur personuppgifter samlas in och används på nätet.

Sambandet Mellan Cookiepolicy och Sekretesspolicy

Cookiepolicyn och sekretesspolicyn kompletterar varandra för att skydda användarens integritet. Medan cookiepolicyn ofta förklarar de specifika detaljerna kring användningen av cookies, behandlar sekretesspolicyn övergripande hur en webbplats hanterar all slags persondata, inklusive data som samlas in via cookies. Båda dokumenten är essentiella för att uppfylla krav enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och andra dataskyddslagar som California Consumer Privacy Act (CCPA) och California Privacy Rights Act (CPRA).

Annonsering och Spårning

I annonserings- och spårningssyften används cookies för att samla information om användarens beteenden och preferenser. Detta möjliggör skräddarsydda annonser baserade på intressen. Transparent information i cookiepolicyn om dessa metoder är kritisk, då den direkt påverkar användarnas datasekretess. Lagar som ePrivacy Directive styr hur sådan data får bearbetas och kräver tydligt medgivande från användaren.

Datainsamling och Personlig Information

Användandet av cookies involverar insamling av information som kan klassas som personuppgifter. Det är viktigt att cookiepolicyn specificerar:

 • Vilken information som samlas in: Det kan inkludera användarpreferenser, sessionsinformation och andra interaktionsdata.
 • Syftet med datainsamlingen: Information ska ges om varför informationen samlas in, som exempelvis för att förbättra användarupplevelsen eller för analys.

Cookiepolicyn ska också ge användaren möjlighet att kontrollera sina data genom att tillåta eller neka användningen av cookies. Detta är i linje med General Data Protection Regulation (GDPR) som betonar användarens rätt till kontroll över sina personliga data.

Användning av Cookies och Tredjeparter

Cookies är små textfiler som webbplatser använder för att förbättra användarupplevelsen, genomföra analyser, leverera sociala mediefunktioner och erbjuda anpassad reklam. Tredjepart-cookies, särskilt, är skapade av domäner utanför den webbplats användaren besöker och används ofta för korsplattformsspårning och analys.

Cookies Använda för Analyser

För webbanalys används ofta analytics cookies för att samla in data om användarens interaktioner med en webbplats. Dessa cookies samlar information som användar-idcookie-id, och sidvisningshistorik för att hjälpa till med att förstå och förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelse. Tjänster som Google Analytics använder dessa cookies för att ge webbplatsägare insikter om användarbeteendet.

Cookies för Sociala Medier

Socialamedie-cookies möjliggör integrationen av sociala mediefunktioner såsom “like-knappar” och inbäddning av inlägg direkt på webbplatsen. Dessa cookies kan även användas av plattformar som FacebookTwitter och LinkedIn för att spåra användare över olika webbplatser och leverera målinriktad reklam baserad på användarens surfvanor.

Cookies från Tjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer såsom Amazon eller TikTok kan placera cookies på användarens enhet genom tredjepartsinnehåll som annonser eller widgets. Dessa cookies kan användas för att följa användarens interaktioner tvärs över olika webbplatser för att förbättra serviceerbjudanden eller att rikta relevant reklam mot specifika användargrupper.

Rättsliga Krav och Regleringar

Dataskyddslagstiftning som GDPR och ePrivacy Direktivet samt lokala lagar som CCPA ställer specifika krav på hanteringen av cookies. Dessa regleringar syftar till att skydda användares personliga information och ge dem kontroll över hur deras data hanteras.

GDPR och Cookies

Den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) specificerar att användarens samtycke måste inhämtas innan icke-nödvändiga cookies placeras. För att uppnå GDPR-compliance måste företag:

 1. Informera användarna om ändamålet med cookies.
 2. Få ett uttryckligt samtycke från användaren.
 3. Försäkra att samtycket kan återkallas lika enkelt som det ges.

CCPA och Andra Kaliforniska Lagar

Under California Consumer Privacy Act (CCPA) och California Privacy Rights Act (CPRA) ges konsumenter rättigheter som liknar de i GDPR. Företag måste:

 • Erbjuda en tydlig “opt-out” möjlighet för försäljning av personuppgifter.
 • Förse konsumenter med transparens kring datan som samlas in, dess användning och vem som får tillgång till den.

ePrivacy Direktiv

ePrivacy Direktivet, även känt som “Cookie-lagen”, är ytterligare ett EU-direktiv som kompletterar GDPR och ställer krav på användningen av cookies. Företag ska:

 • Se till att kommunikera klart och tydligt om användning av cookies på sin webbplats.
 • Ingen insamling av cookies får ske utan föregående samtycke från användaren, förutom de cookies som är absolut nödvändiga för funktionen av tjänsten.

Igenom dessa styrdokument, säkerställs att individers dataprivatliv är skyddat och att företag upprättar tydliga villkor för användningen av cookies och liknande teknologier.

Hantering av Cookies

Hantering av cookies på en webbplats är av yttersta vikt för att säkerställa användarnas integritet och överensstämmelse med relevanta lagar. Det krävs tydlig information och transparenta alternativ för kontroll och samtycke.

Kategorisering och Kontroll av Cookies

Webbplatsägare bör kategorisera sina cookies så att användarna enkelt kan förstå syftet med varje cookie som använts. Vanliga kategorier inkluderar funktion, analys och marknadsföring. Användarna bör kunna kontrollera användningen av cookies genom att:

 • Aktivt ge samtycke för användningen av cookies, ofta via en tydlig mekanism såsom en ruta eller knapp.
 • Blockera eller tillåta vissa typer av cookies baserat på deras kategori.

Verktyg för Hantering av Cookies

För att underlätta hanteringen av cookies kan webbplatsägare använda sig av olika verktyg som:

 • Samtyckeshanteringsplattformar (Consent Management Platforms, CMPs) som assisterar i insamling och registrering av användarsamtycken.
 • Cookiepolicy-generatorer som skapar anpassade policyer baserade på vilka cookies som faktiskt används på en webbplats.

Dessa verktyg kan hjälpa till att säkerställa att användare får korrekt information och relevanta alternativ för att göra ett informerat val.

Cookies Inställningar i Webbläsare

Användare har möjlighet att hantera cookie-inställningar direkt i sin webbläsare. De flesta moderna webbläsare erbjuder:

 • Inställningar för att blockera eller tillåta cookies från alla eller specifika webbplatser.
 • Alternativ för att radera cookies när webbläsaren stängs, eller rensa dem manuellt.

Det är viktigt för webbplatsägare att informera om dessa browser options för användare eftersom det har en direkt inverkan på hur cookies hanteras och lagras på användarens enhet.

Skapa en Cookiepolicy

Skapa en cookiepolicy är en nödvändig process för webbplatsägare för att informera användarna om användningen av cookies på en hemsida. En välstrukturerad policy bidrar till transparent kommunikation och överensstämmelse med GDPR.

Viktiga Komponenter i en Cookiepolicy

En cookiepolicy bör innehålla:

 • Definition av Cookies: En enkel förklaring av vad cookies är och deras syfte.
 • Typer av Cookies: En lista över cookies som används, inklusive nödvändiga, prestanda, funktionalitet och riktade/annonseringscookies.
 • Varaktighet: Information om hur länge cookies kommer att vara aktiva.
 • Datainsamling: En redogörelse för vilka personuppgifter och information som samlas in av varje cookie.
 • Ändamål: Detaljerade beskrivningar av ändamålet med varje cookie.
 • Samtycke: Hur användare kan ge eller dra tillbaka sitt samtycke för användning av cookies.
 • Kontaktinformation: Hur användare kan kontakta företaget för frågor eller bekymmer om cookies.

Genomförandet av Cookiepolicy

För att implementera en cookiepolicy korrekt:

 • Använd en Cookie Policy Generator: För en fri och detaljerad cookiepolicy, kan man använda en cookie policy generator. Dessa verktyg erbjuder anpassade policies baserade på den specifika användningen av cookies på webbplatsen.
 • Använd en Scanner: Ett scannerverktyg kan identifiera alla cookies som en webbsida använder för att säkerställa att listan över cookies är komplett och aktuell.
 • Integrera med användarvillkor: Säkerställ att användarvillkoren och cookiepolicyn är konsistenta och tydliga.
 • Informera Användarna: Informera användarna vid första besöket och få ett aktivt samtycke från dem.
 • Uppdateringar: Uppdatera cookiepolicyn regelbundet för att återspegla ändringar i användningen av cookies eller lagstiftning.

Transparens och Användarförtroendet

När företag kommunicerar öppet om användningen av cookies på sina webbplatser, bidrar det till en högre affärstransparens och stärker förtroendet från användare. Användarna ges möjlighet att förstå och hantera sina preferenser vilket är avgörande för deras online-privatliv.

Cookies och Affärstransparens

Företag är enligt GDPR skyldiga att tillhandahålla en klar och tydlig cookiepolicy som förklarar vilken data som samlas in och hur den används. Transparensen i denna policy är inte bara ett juridiskt krav, utan fungerar också som ett marknadsföringsverktyg. Genom att vara uppriktiga om deras användning av cookies kan företag visa att de värderar online-privatliv och etiska affärspraktiker.

 • Vad inkluderas vanligtvis i en cookiepolicy:
  • Arten av cookies som används;
  • Hur länge cookies är aktiva;
  • Vilken personuppgiftsinformation som samlas in;
  • Syftet med datainsamlingen.

Förtroende och Användarpreferenser

Användarnas förtroende stärks när de har kontroll över sina personliga uppgifter. Det blir särskilt viktigt i en digital tidsålder när användarpreferenser i allt högre grad påverkar hur företag formar sin marknadsföring. En tydlig cookiepolicy ger användarna möjlighet att aktivt välja sina online-upplevelser, i harmoni med sina personliga integritetspreferenser.

 • Användarnas möjligheter gällande cookies:
  • Godkänna eller neka icke-nödvändiga cookies;
  • Konfigurera webbläsarinställningar för högre integritet;
  • Förstå konsekvenserna av att acceptera eller neka cookies.

Företag som prioriterar transparens och bygger användarförtroende kan förvänta sig en mer lojal kundbas och ett positivt varumärkesimage.

Vanliga Frågor och Resurser

Denna sektion syftar till att förse läsaren med konkreta svaren på ofta ställda frågor om cookies samt att erbjuda användbara verktyg och källor för att navigera i cookiepolicys och relaterad lagstiftning.

FAQ om Cookies

Vad är en cookie?
Cookies är små textfiler som webbplatser lagrar på en användares enhet. De avses att förbättra användarupplevelsen genom att komma ihåg preferenser och sessioner.

Vad menas med ‘clear gifs’?
Clear gifs, även kända som web beacons eller pixel tags, är små, genomskinliga grafiska bilder som kan användas i kombination med cookies för att förstå användarbeteenden på en webbplats.

Hur hanterar man cookies enligt GDPR?
Enligt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) måste webbplatser inhämta samtycke från användarna för icke-nödvändiga cookies och informera tydligt om användningen av sådana, även vilka uppgifter som samlas in och varför.

Användbara Verktyg och Resurser

Verktyg för Cookiehantering:

 • Cookie Consent Platforms: För att följa GDPR och andra lagkrav.
 • Webbläsartillägg: Tillåter användarna att hantera cookies och spåra tekniker.

Resurser för Regellagstiftning:

 • Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)

Tabell över Cookiepolicys för olika ändamål:

ÄndamålTyp av CookieSamtycke Krävs?
FunktionellaNödvändigaNej
StatistikIcke-nödvändigJa
MarknadsföringIcke-nödvändigJa

Mikael Olsson
Author since juni 30, 2023
Mikael Olsson är en erkänd expert inom området för casinon utan svensk licens. Han är mest känd för att vara grundaren och ägaren till den populära webbplatsen casinoutansvensklicens.net, som har blivit en viktig resurs för svenska spelare som söker detaljerade, ärliga och insiktsfulla recensioner om casinon utan svensk licens.